Welke bijstand kan ik als starter van een bedrijf krijgen?

Antwoord:

Starters en zelfstandigen kunnen voor financiële bijstand een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Als starter kunt u ondersteuning krijgen, mits uit het ondernemingsplan blijkt dat uw bedrijf levensvatbaar is. U kunt bijstandsverlening krijgen in de volgende vormen:

  • Een periodieke uitkering. Deze wordt maximaal 36 maanden verleend als inkomensondersteuning wanneer het inkomen uit uw bedrijf beneden het bijstandsniveau ligt.
  • Starterskrediet. De gemeentelijke sociale dienst kan een bedrijfskapitaal verstrekken als rentedragende lening.
  • Begeleidingskosten. Het eerste jaar na de start kunt u een vergoeding voor begeleiding aanvragen bij de gemeente.
  • Voorbereidingskosten. Dit is een renteloze lening bestemd voor bijvoorbeeld de aanschaf van bedrijfsmateriaal en het uitvoeren van marktonderzoek.

Meer informatie vindt u bij de Rijksoverheid.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-06-2016

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend