Welke bepalingen zijn er voor het predicaat Hofleverancier?

Antwoord:

Een onderneming of vereniging met het predicaat Hofleverancier moet zich verbinden aan de 'Bepalingen betreffende het predicaat Hofleverancier' zoals:

  • De onderneming zal alles nalaten wat zijn reputatie zal schaden.
  • De onderneming voert Het Koninklijk Wapen op de voorgeschreven manier volgens het daartoe ontworpen wapen. Naar buiten toe mag alleen dit specifieke wapen worden gebruikt.
  • Schending van de Bepalingen kan leiden tot verlies van het predicaat.
  • Het recht vervalt bij faillissement of surseance van betaling, wanneer de organisatie in andere handen overgaat, zij haar zelfstandigheid verliest of de aard van de organisatie verandert. Los hiervan kan het recht ook te allen tijde worden ingetrokken.

Het recht wordt doorgaans toegekend voor een periode van maximaal 25 jaar. Daarna kan de gerechtigde, via de burgemeester, aan de Koning verlenging vragen. Er vindt dan opnieuw een toetsing plaats.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

11-06-2013

Stuur door aan een vriend