Welke belastingen betaal ik over benzine en diesel? 

Antwoord:

De belastingen die de overheid heft over benzine en diesel, zijn accijns, belasting toegevoegde waarde (btw) en de voorraadheffing.

  • Accijns is een verbruiksbelasting die is verwerkt in de prijs van zowel benzine als diesel. De accijns wordt geheven per liter.
  • De btw is een algemene verbruiksbelasting voor goederen en diensten. De btw bedraagt 21% en wordt geheven over de prijs van de benzine of diesel.
  • De voorraadheffing is een belasting die dient om de exploitatiekosten van de stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA) te dekken. Samen met het oliebedrijfsleven houdt COVA de strategische olievoorraden op peil, die Nederland op grond van internationale afspraken verplicht moet aanhouden.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-09-2015

Stuur door aan een vriend