Welke arbeidsvoorwaarden gelden voor stagiairs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

Antwoord:

De arbeidsvoorwaarden voor stagiairs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verschillen per opleiding. Voor elke leerweg - de beroepsopleidende leerweg (bol) of de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) - gelden andere voorwaarden.

Arbeidsvoorwaarden bij stage in beroepsopleidende leerweg (bol)

Wie stage loopt in het mbo en de beroepsopleidende leerweg volgt, sluit een stageovereenkomst met het leerbedrijf. Hierin staan afspraken over werktijden, rusttijden, vakantie, geheimhouding en een eventuele stagevergoeding. De stagiaire komt niet in dienst van het leerbedrijf, waardoor er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Hij/zij valt ook niet onder de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van het leerbedrijf.

Arbeidsvoorwaarden bij stage in beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

Wie stage loopt in het mbo en de beroepsbegeleidende leerweg volgt, krijgt een leerovereenkomst. Deze overeenkomst is vaak gekoppeld aan een arbeidsovereenkomst. Een stagiair kan dit navragen op de school of bij het leerbedrijf. Als de leerovereenkomst inderdaad aan een arbeidsovereenkomst is gekoppeld, dan zijn de cao-voorwaarden van de branche waarin u stage loopt van toepassing.

Stagevergoeding of salaris bij stage in het mbo

In de onderwijswetgeving is niets geregeld over de stagevergoeding of het salaris van een stagiair in het mbo. Soms staat hierover meer informatie in de cao van de sector waarin de stage zich afspeelt. Als dit niet het geval is, gelden de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek (BW). Een stagiair kan alleen stage lopen bij een erkend leerbedrijf.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-09-2016

Stuur door aan een vriend