Welk risicovol werk mogen jongeren onder 18 jaar niet doen?

Antwoord:

Jongeren die nog geen 18 jaar zijn mogen niet werken:

  • met stoffen die giftig of irriterend kunnen zijn
  • met stoffen die ernstige ziekten kunnen veroorzaken
  • met stoffen die hun erfelijk materiaal kunnen beschadigen
  • onder overdruk of op plekken met veel straling, trillingen of lawaai
  • tussen 23.00 en 6.00 uur
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-01-2014

Stuur door aan een vriend