Welk rentepercentage bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is voor mij van toepassing?