Welk onderhoud is voor rekening van de huurder en welk voor rekening van de verhuurder?

Antwoord:

In het huurcontract kan staan welke kosten voor rekening van de huurder zijn en welke voor de verhuurder. Het afspreken van een onderhoudsverdeling die nadelig is voor de huurder in vergelijking met de standaardregeling is niet toegestaan.

Als er geen afspraken zijn gemaakt, dan is het klein dagelijks onderhoud voor rekening van de huurder. Denk hierbij aan het binnenschilderwerk, schoorsteenvegen, ontstoppen van de riolering, enzovoort. Kosten die voortkomen uit nalatigheid of door schuld van de huurder, zijn ook voor rekening van de huurder.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-10-2015

Stuur door aan een vriend