Welk letsel moet ik hebben opgelopen om in aanmerking te komen voor een uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven?

Antwoord:

Om in aanmerking te komen voor een uitkering, moet u ernstig letsel hebben opgelopen door een geweldsmisdrijf. Het letsel kan lichamelijk, geestelijk of een combinatie van beide zijn. Ernstig letsel is letsel met blijvende gevolgen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • een ontsierend litteken
  • het verlies van een oog
  • langdurig lichamelijk herstel
  • langdurig niet kunnen werken
  • ernstig geestelijk letsel als straatangst of langdurige slaapproblemen

Het Schadefonds beoordeelt of u ernstig letsel heeft opgelopen. De medisch adviseurs hanteren een letsellijst. Deze lijst geeft een overzicht van de meest voorkomende letsels en de hoogte van de bijbehorende uitkering.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-10-2012

Stuur door aan een vriend