Welk land betaalt de kinderbijslag als ik met mijn gezin in het buitenland ga wonen?

Antwoord:

Gaat u met uw gezin in het buitenland wonen en blijft u in Nederland werken, dan verandert er niets aan uw kinderbijslag. U krijgt de kinderbijslag nog steeds vanuit Nederland.

Gaat u ook werken in het buitenland? U krijgt dan alleen nog Nederlandse kinderbijslag in een van de volgende gevallen:

  • u werkt tijdelijk buiten Nederland en u heeft een detacheringsverklaring
  • u werkt in het buitenland in dienst van een Nederlandse overheidsinstelling

Verhuist u naar een land buiten de Europese Unie (EU) of EER en blijft u wel in Nederland werken? U krijgt dan alleen kinderbijslag als u in een land woont waarmee Nederland een 'handhavingsverdrag' heeft gesloten. Dit is een verdrag waarin afspraken staan over de controle op uitkerin­gen, zoals de kinderbijslag. Met welke landen Nederland een handhavingsverdrag heeft gesloten kunt u nagaan bij de SVB.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-08-2014

Stuur door aan een vriend