Welk financieel voordeel heeft het in dienst nemen van een oudere of arbeidsgehandicapte werknemer?

Antwoord:

Voor bepaalde personen kunt u een mobiliteitsbonus krijgen als u ze in dienst neemt. Het gaat dan om personen van 50 jaar of ouder die recht hebben op een uitkering en arbeidsgehandicapten. Een arbeidsgehandicapte is een persoon die belemmeringen ervaart op de arbeidsmarkt, zoals een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte.

De mobiliteitsbonus bestaat uit de volgende premiekortingen:

  • € 7.000 per jaar voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder
  • € 7.000 per jaar voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte die gaat werken en minimaal het minimumloon verdient
  • € 3.500 per jaar voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte die met loondispensatie gaat werken

U mag de premiekorting arbeidsgehandicapte en de premiekorting uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder niet tegelijk toepassen. Heeft uw werknemer recht op beide premiekortingen? Dan past u alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toe. U krijgt de mobiliteitsbonus maximaal 3 jaar.

Meer informatie vindt u bij de Belastingdienst.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

09-01-2013

Stuur door aan een vriend