Welk adviesbureau moet ik inschakelen voor een milieueffectrapportage?

Antwoord:

Wanneer u een adviesbureau wilt inschakelen, dan kunt u het best een bureau kiezen dat al ervaring heeft met milieueffectrapportage (m.e.r.). Een lijst van deze bureaus vindt u onder andere in het tijdschrift Toets.

Als initiatiefnemer bent u overigens niet verplicht een adviesbureau in te schakelen, maar het is, vooral wanneer het meer ingewikkelde projecten betreft, wel aan te raden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2015

Stuur door aan een vriend