Wegens een reorganisatie worden bij mijn bedrijf binnenkort tientallen mensen ontslagen. Kan dat zomaar?

Antwoord:

Als uw werkgever van plan is om binnen 3 maanden minimaal 20 werknemers te ontslaan, moet hij tijdig de vakbonden informeren. Ook moet hij overleggen met de bonden over een afvloeiingsregeling of sociaal plan. Verder moet uw werkgever het collectieve ontslag tijdig melden bij UWV.

Wachttij

Na de melding aan UWV geldt een wachttijd van een maand. Pas na die maand neemt UWV de ontslagaanvragen van de werkgever in behandeling. Als de werkgever nalaat het collectief ontslag tijdig bij UWV te melden, wordt de wachttijd verdubbeld. De wachttijd geldt niet als bij de melding aan het UWV een verklaring van de betrokken vakbonden is gevoegd, waarin staat dat zij zijn geraadpleegd en dat zij zich kunnen verenigen met een verkorte behandeling.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-06-2015

Stuur door aan een vriend