Wat zit er in het basispakket van de zorgverzekering in 2015?

Antwoord:

 • geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen
 • verblijf in het ziekenhuis
 • medicijnen
 • basis GGZ, inclusief de eerstelijnspsycholoog en een internetbehandeltraject,
 • specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ), inclusief behandeling door een psychiater;
 • ziekenvervoer
 • kraamzorg
 • hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking (dus niet: rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen)
 • fysiotherapie tot 18 jaar
 • fysiotherapie bij chronische aandoeningen, voorkomend op de lijst chronische aandoeningen
 • logopedie en ergotherapie
 • (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie vanaf de 21ste behandeling bij bepaalde chronische aandoeningen
 • bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie, 9 behandelingen maximaal
 • tandheelkundige zorg (controle en behandeling) tot 18 jaar
 • tandheelkundige chirurgische zorg (kaakchirurg) en kunstgebit
 • fluoridebehandeling voor kinderen onder de 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen
 • tijdens de zwangerschap: 12 wekenecho en 20 wekenecho en prenatale testen op medische indicatie
 • stoppen-met-rokenprogramma
 • medisch noodzakelijk ziekenvervoer
 • maximaal 3 behandeluren dieetadvies
 • vergoeding van 3 ivf-behandelingen onder voorwaarden
 • behandeling van geïnfecteerde pancreasnecrose onder voorwaarden
 • behandeling van een ernstige vorm van de ziekte van Chrohn onder voorwaarden
 • wijkverpleging
 • verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in  het 1e, 2e en 3e jaar van de behandeling.
 • behandeling zonder opname binnen de gehandicaptenzorg.
 • Geriatrische revalidatiezorg

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van het basispakket vindt u op de website van de rijksoverheid.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

29-12-2014

Stuur door aan een vriend