Wat zit er in het basispakket van de zorgverzekering?

Antwoord:

Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt in 2014:

 • geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen;
 • verblijf in het ziekenhuis;
 • medicijnen;
 • basis GGZ, inclusief de eerstelijnspsycholoog en een internetbehandeltraject;
 • specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ), inclusief behandeling door een psychiater;
 • ziekenvervoer;
 • kraamzorg;
 • hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking. Maar niet: rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen;
 • fysiotherapie tot 18 jaar;
 • logopedie en ergotherapie;
 • (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie vanaf de 21ste behandeling bij bepaalde chronische aandoeningen;
 • bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie, 9 behandelingen maximaal;
 • tandheelkundige zorg (controle en behandeling) tot 18 jaar;
 • tandheelkundige chirurgische zorg (kaakchirurg) en kunstgebit;
 • fluoridebehandeling voor kinderen onder de 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen;
 • tijdens de zwangerschap: 12 wekenecho en 20 wekenecho;
 • stoppen-met-rokenprogramma;
 • medisch noodzakelijk ziekenvervoer;
 • dyslexiezorg;
 • maximaal 3 behandeluren dieetadvies;
 • vergoeding van 3 ivf-behandelingen onder voorwaarden;
 • behandeling van geïnfecteerde pancreasnecrose (onder voorwaarden);
 • behandeling van een ernstige vorm van de ziekte van Chrohn (onder voorwaarden);

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van het basispakket vindt u op de website van de rijksoverheid.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

03-04-2014

Stuur door aan een vriend