Wat zijn voorbehouden handelingen en wie mag ze uitvoeren?

Antwoord:

Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die grote risico's voor de gezondheid hebben als een ondeskundige ze uitvoert. Voorbeelden van voorbehouden handelingen zijn:

  • een operatie uitvoeren;
  • een injectie geven;
  • een blaaskatheter inbrengen.

In de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) staat wie deze voorbehouden handelingen zelfstandig mag uitvoeren.

Voorbehouden handelingen onder voorwaarde

Ook beroepsbeoefenaren die niet onder de Wet BIG vallen, mogen voorbehouden handelingen uitvoeren. De zorgverlener die zelfstandig bevoegd is, beslist of hij de voorbehouden handeling zelf uitvoert of opdraagt aan een andere zorgverlener. Die ander moet wel bekwaam zijn de handeling uit te voeren.

Als het mis gaat, kan de opdrachtgever aansprakelijk zijn en ook zelfs strafbaar.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2016

Stuur door aan een vriend