Wat zijn voorbehouden handelingen en wie mag ze uitvoeren?

Antwoord:

Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die grote risico's voor de gezondheid hebben als een ondeskundige ze uitvoert. Voorbeelden van voorbehouden handelingen zijn:

  • een operatie uitvoeren
  • een injectie geven
  • een blaaskatheter inbrengen

Wie zelfstandig voorbehouden handelingen mag uitvoeren, staat in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

Voorbehouden handelingen onder voorwaarde

Ook beroepsbeoefenaren die niet onder de Wet BIG vallen, mogen voorbehouden handelingen uitvoeren. De zorgverlener die zelfstandig bevoegd is, beslist of hij de voorbehouden handeling zelf uitvoert of opdraagt aan een andere zorgverlener. Die moet wel bekwaam zijn de handeling uit te voeren.

Als het mis gaat, kan de opdrachtgever aansprakelijk zijn en ook zelfs strafbaar.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

03-10-2013

Stuur door aan een vriend