Wat zijn vergunninghouders in de zin van de Vreemdelingenwet?

Antwoord:

Vergunninghouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-08-2016

Stuur door aan een vriend