Wat zijn stemlokalen en stembureaus en hoe komen deze tot stand?

Antwoord:

Een stembureau bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. Burgemeester en wethouders benoemen de leden en plaatsvervangers van een stembureau. Per verkiezing zijn er ongeveer 10.000 stembureaus.

Een stemlokaal is de ruimte waarin een stembureau is gevestigd. In 1 stemlokaal kan meer dan 1 stembureau zijn gevestigd. Het stemlokaal is zo ingericht dat iedereen anoniem kan stemmen. De inrichting moet zodanig zijn dat de leden van het stembureau elkaar kunnen zien.

Verantwoordelijkheden stembureaus

De stembureaus zijn in praktische zin verantwoordelijk voor:

  • het verloop van de verkiezingen in hun eigen stemdistrict;
  • een juiste toepassing van de regels uit de Kieswet;
  • vaststelling van de stemtotalen, per lijst en per kandidaat.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

07-07-2016

Stuur door aan een vriend