Wat zijn schoolkosten?

Antwoord:

Schoolkosten zijn kosten die de leerling of de ouders zelf moeten betalen voor allerlei zaken die met school en onderwijs te maken hebben.

Op de basisschool blijven deze kosten beperkt tot de vrijwillige ouderbijdrage.
In het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn de schoolkosten meestal hoger. Reiskosten, gereedschappen, allerlei schoolspullen en excursies vallen dan ook onder de schoolkosten.
In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) moeten schoolboeken ook door ouders of leerlingen zelf worden betaald. In het voortgezet onderwijs zijn schoolboeken gratis.

Vergoeding en tegemoetkoming schoolkosten

De schoolkosten zijn niet wettelijk vastgelegd en worden niet vergoed door de overheid of door de school. In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan u hierover nader informeren.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-12-2015

Stuur door aan een vriend