Wat zijn premies werknemersverzekeringen?

Antwoord:

Premies werknemersverzekeringen zijn de premies voor de verzekeringen op grond van de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheid en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De premies voor deze verzekeringen worden door uw werkgever afgedragen aan de Belastingdienst.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-01-2015

Stuur door aan een vriend