Wat zijn mijn rechten en plichten als voogd?  

Antwoord:

De rechten en plichten van één voogd en van gezamenlijke voogden verschillen.

Heeft u alleen de voogdij, dan kunt u het kind zelf verzorgen en opvoeden, maar hiertoe bent u niet verplicht. U heeft geen onderhoudsplicht, maar u bent wel verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. Als er sprake is van gezamenlijke voogdij, dan is er wel een onderhoudsplicht.

Rechten en plichten van een enkele voogd

Als u als enige de voogdij heeft over een kind, dan bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. U kunt dit zelf doen, maar het kind kan bijvoorbeeld ook in een tehuis of in een pleeggezin verblijven. Ook hoeft u niet zelf het levensonderhoud van het kind te betalen. U kunt het vermogen van het kind daartoe aanwenden en u ontvangt in de regel kinderbijslag. U bent als voogd de wettelijke vertegenwoordiger van het kind en u beheert diens vermogen.

Rechten en plichten gezamenlijke voogden

Heeft u gezamenlijk de voogdij over een kind, dan heeft u wél de plicht het kind zelf te verzorgen en op te voeden. Gedurende de voogdij bent u beiden onderhoudsplichtig, wettelijk vertegenwoordiger van het kind en beheert u beiden het vermogen van het kind. Als gezamenlijke voogden ontvangt u in de regel kinderbijslag.

Overlijden van een van de ouders

In geval van voogdij na het overlijden van een of beide ouders, ontvangt het kind in het algemeen een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet, aan te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wijzigen achternaam kind

U kunt als gezamenlijke voogden de rechter vragen om de achternaam van het kind te wijzigen, zodat het kind de achternaam van een van u krijgt. Bij de beslissing over dit verzoek staat het belang van het kind voorop. Kinderen van 12 jaar en ouder moeten instemmen met het verzoek om naamswijziging. Het verzoek om naamswijziging moet tegelijk met het verzoek om gezamenlijke voogdij worden gedaan.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-10-2014

Stuur door aan een vriend