Wat zijn mijn rechten als onderhuurder?

Antwoord:

Een huurder van een zelfstandige woonruimte mag een gedeelte onderverhuren tenzij dat door de verhuurder is verboden. Als de huurder van zelfstandige woonruimte u een gedeelte verhuurt en zijn eigen huurovereenkomst eindigt, dan wordt uw onderhuurovereenkomst automatisch voortgezet met de verhuurder. Wel mag de verhuurder in zo'n geval binnen 6 maanden de overeenkomst ontbinden via de rechter.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-03-2016

Stuur door aan een vriend