Wat zijn m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten in het kader van de landinrichting?

Antwoord:

Wanneer een functiewijziging in de natuur, recreatie of landbouw wordt gepland, kan dit afhankelijk van de oppervlakte van het gebied, een m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteit zijn. De m.e.r.-(beoordelings)plicht vervalt wanneer bij de geplande activiteit sprake is van ruilverkaveling met een administratief karakter of van een aanpassingsinrichting.

Een activiteit is m.e.r.-plichtig wanneer het gaat om een functiewijziging in de natuur, recreatie of landbouw met een oppervlakte van 250 hectare of meer.

Een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt bij een functiewijziging in de natuur, recreatie of landbouw met een oppervlakte van 125 hectare of meer.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2015

Stuur door aan een vriend