Wat zijn kieskringen?

Antwoord:

Een kieskring is een gebied waarin bij verkiezingen op dezelfde kandidaten kan worden gestemd. Nederland heeft 20 kieskringen voor de Tweede Kamerverkiezingen. In de Kieswet staat uit welke gemeenten een kieskring bestaat (zie Kieswet artikel E1).

Per kieskring een kandidatenlijst

Politieke partijen kunnen per kieskring met een andere kandidatenlijst uitkomen. Dat geeft partijen de mogelijkheid om kandidaten op de kandidatenlijst te plaatsen die in een bepaalde kieskring bekend zijn.

Voor het bepalen van de verkiezingsuitslag worden alle stemmen die in verschillende kieskringen op een politieke partij zijn uitgebracht, bij elkaar opgeteld.

Overige kieskringen

De indeling van kieskringen van Provinciale Staten is vrijwel gelijk aan de kieskringen voor de Tweede Kamer. Een enkele keer gebruikt een provincie een andere indeling.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-07-2016

Stuur door aan een vriend