Wat zijn kerndoelen voor het basisonderwijs?

Antwoord:

De kerndoelen voor het basisonderwijs beschrijven wat een leerling aan het eind van de basisschool moet kennen en kunnen. De kerndoelen worden aangegeven per leergebied, zoals taal, rekenen, wereldoriëntatie enzovoort. De basisschool mag zelf bepalen op welke manier de leerlingen de kerndoelen bereiken. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) houdt er toezicht op dat scholen de kerndoelen in acht nemen.

Leergebieden

De leergebieden zijn onderverdeeld in:

  • Nederlandse taal;
  • Engelse taal;
  • Friese taal (voor scholen in Friesland);
  • rekenen en wiskunde;
  • oriëntatie op jezelf en de wereld;
  • kunstzinnige oriëntatie;
  • bewegingsonderwijs.

Redenen invoering kerndoelen

De kerndoelen zijn ingevoerd om de volgende redenen:

  • meer eenheid in het onderwijs;
  • een beter en doelgerichter basisonderwijs;
  • een verbetering van de aansluiting met het voortgezet onderwijs.

Meer informatie

Meer informatie over de kerndoelen vindt u in het dossier Kerndoelen basisonderwijs en op de website van Stichting Leerplanontwikkeling Nederland (SLO). Een overzicht van de kerndoelen kunt u ook vinden in de publicatie ‘Kerndoelen primair onderwijs'.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-10-2015

Stuur door aan een vriend