Wat zijn gebruikersgidsen zorgzwaartepakketten?

Antwoord:

Voor mensen die zorg met verblijf nodig hebben, zijn er gebruikersgidsen om hen te informeren. Er zijn nu 9 gebruikersgidsen beschikbaar:

  • Uw zorg in een AWBZ-instelling (vanaf 1 januari 2015: Wlz-instelling)
  • Gebruikersgids Verpleging & Verzorging
  • Gebruikersgids verstandelijke beperking
  • Gebruikersgids mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische aandoeningen (SGLVG-behandeling)
  • Gebruikersgids lichamelijke beperking
  • Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking
  • Gebruikersgids geestelijke gezondheidszorg
  • Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen
  • Gebruikersgids blinden en slechtzienden

De gebruikersgidsen geven een beschrijving van de verschillende zorgzwaartepakketten en maken duidelijk wanneer u recht heeft op Wlz-zorg (voorheen AWBZ-zorg).

Downloaden

De gidsen zijn gratis te downloaden bij het Zorginstituut Nederland.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-01-2015

Stuur door aan een vriend