Wanneer krijg ik inzage in mijn persoonsgegevens?

Antwoord:

U krijgt inzage in de persoonsgegevens die een organisatie van u heeft, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De organisatie moet zeker weten dat de gegevens over u gaan. Veel organisaties vragen daarom een kopie van uw rijbewijs of paspoort. Dit voorkomt dat iemand uw naam misbruikt om zo uw gegevens in te zien.
  • U bent ouder dan 16 jaar en u staat niet onder curatele. Anders moet een wettelijk vertegenwoordiger het verzoek doen.

Bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) vindt u meer informatie over inzage.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Verwijzingen andere vragen:

Laatst gewijzigd

10-07-2014

Stuur door aan een vriend