Wat zijn de voorwaarden voor het erkennen van een kind?

Antwoord:

Om een kind rechtsgeldig te erkennen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan hieronder beschreven.

Voorwaarden voor erkenning

Om een kind te erkennen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De man die het kind erkent, moet 16 jaar of ouder zijn.
  • De moeder of het kind moet vooraf schriftelijk toestemming geven.
  • Erkenning is niet mogelijk door een man die, door bloedverwantschap, niet met de moeder mag trouwen.
  • Er mogen niet al twee ouders zijn. Een kind kan niet worden erkend als het kind in familierechtelijke betrekking staat tot twee ouders. Wanneer het kind bijvoorbeeld is geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder, kan het kind niet meer worden erkend door de verwekker.

Staat de man die het kind wil erkennen onder curatele? Dan is toestemming van de kantonrechter nodig.

Verklaring ongehuwd

Om uit te sluiten dat een kind al door een andere man is erkend, raadpleegt de ambtenaar van de burgerlijke stand de registers van de burgerlijke stand in Nederland. Hij kijkt of de vader of moeder al getrouwd is met iemand anders dan de erkenner. Deze gegevens zijn niet te raadplegen als de vader of moeder in het buitenland woont. Dan vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand altijd om een buitenlandse verklaring van ongehuwd zijn.

Schriftelijke toestemming

De schriftelijke toestemming van de moeder is nodig als het kind jonger is dan 16 jaar. De schriftelijke toestemming van het kind is nodig als het 12 jaar of ouder is. Dus de toestemming van zowel de moeder als het kind is nodig als het kind tussen de 12 en 16 jaar oud is. Als de moeder of het kind geen toestemming geeft, kan de rechter vervangende toestemming geven op verzoek van de man die het kind heeft verwekt. De rechter kijkt bij het nemen van de beslissing naar de belangen van alle betrokkenen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-10-2014

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend