Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen een vereniging en een stichting?  

Antwoord:

Er bestaan verschillen en overeenkomsten op de gebieden van de rechtsbevoegdheid en van de aansprakelijkheid van de bestuursleden.

Volledige of beperkte rechtsbevoegdheid

Er zijn verenigingen met beperkte of met volledige rechtsbevoegdheid. Een stichting heeft altijd volledige rechtsbevoegdheid. Volledige rechtsbevoegdheid betekent dat de organisatie dezelfde rechten en plichten heeft als een volwassen persoon. De organisatie kan dan bijvoorbeeld contracten en leningen aangaan, of een erfenis ontvangen. Bij beperkte rechtsbevoegdheid mag en kan een organisatie minder. Volledige rechtsbevoegdheid is vaak een voorwaarde voor het krijgen van subsidies.

Stichtingen en verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid moeten ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KvK). Daar staat geregistreerd wie de bestuursleden zijn, en vindt u de statuten. Ook moet u de statuten bij een notaris laten vastleggen.

Aansprakelijkheid bestuursleden

Of u als bestuurslid persoonlijk aansprakelijk gesteld kunt worden voor schulden van of schade door uw organisatie, is afhankelijk van de rechtsvorm. Bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid bent u als bestuurslid zelf aansprakelijk als uw organisatie schulden maakt. Bij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of bij een stichting is een bestuurslid niet persoonlijk aansprakelijk voor schade of schulden. Een uitzondering is dat een bestuurslid tegenover een derde persoonlijk aansprakelijk kan zijn als de bestuurder vooraf wist dat de vereniging haar verplichtingen niet kon nakomen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

09-03-2015

Stuur door aan een vriend