Wat zijn de toetsingscriteria voor mijn bouwaanvraag voor een vergunningplichtig bouwwerk?

Antwoord:

Via Omgevingsloket online kunt u een checklist invullen om te zien of uw een vergunning moet hebben voor uw bouwplan. Een vergunningplichtig bouwwerk wordt door de gemeente getoetst aan de volgende criteria:

  • het bestemmingsplan en eventuele andere ruimtelijke plannen die voor dat gebied gelden
  • alle eisen uit het Bouwbesluit
  • de welstandsnota
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-10-2015

Stuur door aan een vriend