Wat zijn de toetsingscriteria voor mijn bouwaanvraag voor een vergunningplichtig bouwwerk?

Antwoord:

Via Omgevingsloket online kunt u een checklist invullen om te zien of uw een vergunning moet hebben voor uw bouwplan. Een vergunningplichtig bouwwerk wordt door de gemeente getoetst aan de volgende criteria:

  • het bestemmingsplan en eventuele andere ruimtelijke plannen die voor dat gebied gelden
  • alle eisen uit het Bouwbesluit
  • de welstandsnota

Bij deze vergunningprocedure is het nog verplicht om advies te vragen aan de welstandscommissie. In november heeft de minister van Binnenlandse Zaken aangekondigd dat gemeenten in de nabije toekomst kunnen kiezen of zij bouwaanvragen op welstand toetsen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-12-2011

Stuur door aan een vriend