Wat zijn de toelatingseisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

Kort antwoord:

Antwoord:

Er zijn 4 niveaus in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) waarvoor verschillende toelatingseisen gelden. Het bestuur van een mbo-instelling beslist uiteindelijk wie wordt toegelaten.

Toelatingseisen assistentopleiding (niveau 1)

Er zijn geen toelatingseisen.

Toelatingseisen basisberoepsopleiding (niveau 2)

Als de opleiding die uw kind wil volgen niet op niveau 1 bestaat en uw kind is minimaal 16 jaar, dan zijn er geen toelatingseisen voor niveau 2. In alle andere gevallen gelden wel toelatingseisen die per leerweg verschillen.

Basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg; uw kind heeft een van de volgende diploma's nodig:

 • lager beroepsonderwijs (lbo)
 • voorbereidend beroepsonderwijs (vbo)
 • voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

Theoretische leerweg; uw kind heeft een van de volgende diploma's nodig:

 • middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo)
 • vmbo

Gemengde leerweg; uw kind heeft een een van de volgende diploma's nodig:

 • mavo-vbo
 • vmbo

Met de volgende documenten kan uw kind ook toegelaten worden:

 • bewijs dat uw kind de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo heeft gehaald
 • een ander diploma of bewijsstuk dat is erkend door de overheid

Toelatingseisen vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4)

Voor de vakopleiding en de middenkaderopleiding gelden dezelfde toelatingseisen:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: uw kind heeft een diploma voor lbo, vbo of vmbo
 • theoretische leerweg: uw kind heeft een diploma voor mavo of vmbo
 • gemengde leerweg: uw kind heeft een diploma mavo-vbo of vmbo
 • een bewijs dat uw kind de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo heeft gehaald
 • een ander diploma of bewijsstuk dat is erkend door de overheid

Toelatingseisen specialistenopleiding (niveau 4)

Om de specialistenopleiding te volgen heeft uw kind een diploma nodig van de vakopleiding (niveau 3), voor hetzelfde beroep of dezelfde richting.

Meer informatie

De toelatingseisen voor het mbo vindt u onder andere bij de regionale opleidingencentra (roc's). U kunt ook terecht op bij de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-12-2012

Stuur door aan een vriend