Wat zijn de taken van de RDW?

Antwoord:

De RDW, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. Omdat de RDW  een publieke organisatie is, legt de RDW verantwoording af tegenover ministeries, maar ook tegenover andere belanghebbenden. De RDW beschikt over een grote expertise door jarenlange ervaring met de uitvoering van wettelijke en opgedragen taken. Taken op het gebied van:
  • toelating van voertuigen en onderdelen daarvan
  • toezicht en handhaving
  • registratie
  • informatieverstrekking
  • documentafgifte

De taken voert de RDW in nauwe samenwerking met diverse partners in de mobiliteitsketen uit. Omdat de RDW  een publieke organisatie is, legt de RDW verantwoording af tegenover ministeries, maar ook tegenover alle andere belanghebbenden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

16-10-2015

Stuur door aan een vriend