Wat zijn de taken van de Huurcommissie?

Antwoord:

De Huurcommissie heeft verschillende taken, namelijk:

  • uitspraak doen over de redelijkheid van de overeengekomen aanvangshuur of de voorgestelde verhoging, danwel verlaging, van de huurprijs;
  • uitspraak doen over de verhoging van de huurprijs na de totstandkoming van voorzieningen,veranderingen of toevoegingen;
  • uitspraak doen over de in rekening te brengen huurprijs bij vermindering van het woongenot als gevolg van een gebrek of over de redelijkheid van een gebruikersvergoeding;
  • aan de rechter verstrekken van nadere inlichtingen over een door haar gedane uitspraak;
  • verstrekken van een verklaring aan de Minister van VROM en publiekrechtelijke lichamen over de aan een woonruimte toe te kennen kwaliteit, de gebreken of tekortkomingen in het onderhoud en een voor de woonruimte redelijke huurprijs;
  • verstrekken van gegevens aan de minister die nodig zijn voor het voeren van volkshuisvestingsbeleid;
  • verstrekken van een verklaring omtrent de redelijkheid van de huurprijs en de juistheid van gegevens.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-10-2015

Stuur door aan een vriend