Wat zijn de rechten van pleegouders?  

Antwoord:

Pleegouders hebben in elk geval recht op goede begeleiding van de zorgaanbieder die pleegzorg biedt. Daarnaast hebben pleegouders recht op een wettelijk vastgestelde onkostenvergoeding. Er gelden nog meer rechten:

Blokkaderecht

Het blokkaderecht bepaalt dat de voogd of ouder niet zonder uw toestemming uw pleegkind kan weghalen. U heeft dit recht als uw pleegkind met instemming van de ouders of voogd in uw gezin wordt geplaatst en u uw pleegkind minstens 1 jaar heeft verzorgd en opgevoed als behorend tot uw gezin.

Klachtenprocedure

De zorgaanbieder die pleegzorg biedt heeft een klachtenreglement. Als pleegouder kunt u hier een beroep op doen.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

De Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekt algemene wettelijke regels ter bescherming van de privacy van mensen. Hierdoor weet u als pleegouder beter welke gegevens over u voor welk doel worden verwerkt en heeft u de mogelijkheid daartegen bezwaar aan te tekenen.

Pleegouderraad

De pleegouderraad vormt de vertegenwoordiging van de pleegouders binnen de zorgaanbieder die pleegzorg biedt. Een van de taken van de pleegouderraad is het welzijn van pleegouders en pleegkinderen behartigen.

Zorgverlof pleegouder

U heeft als pleegouder recht op zorgverlof. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van Pleegzorg Nederland.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-10-2014

Stuur door aan een vriend