Wat zijn de oproeptermijnen voor inburgeringsplichtigen?

Antwoord:

Voor het oproepen van (vermoedelijk) inburgeringsplichtigen geldt een onderscheid tussen nieuwkomers en oudkomers. Nieuwkomers moeten binnen 6 weken worden opgeroepen door de gemeente. Voor oudkomers geldt geen oproeptermijn.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Verwijzingen andere vragen:

Laatst gewijzigd

06-03-2013

Stuur door aan een vriend