Wat zijn de gevolgen van het niet behalen van het inburgeringsexamen voor het verblijfsrecht?

Antwoord:

De inburgeringsplichtige kan pas een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd krijgen, nadat het inburgeringsexamen is behaald.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

06-03-2013

Stuur door aan een vriend