Wat zijn de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd voor de opbouw van mijn AOW-pensioen?

Antwoord:

De verhoging van de pensioenleeftijd heeft geen gevolgen voor de opbouw van uw AOW-pensioen. U bouwt een volledig AOW-pensioen op als u voor het bereiken van de AOW-leeftijd 50 jaar in Nederland hebt gewoond of gewerkt. Dit betekent een opbouw van 2% AOW-uitkering per jaar. Voor elk jaar dat u in de 50 jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd niet in Nederland hebt gewoond of gewerkt, krijgt u 2% minder AOW.

De AOW-leeftijd wordt vanaf 1 januari 2013 jaarlijks stapgewijs verhoogd van 65 jaar naar 66 jaar (in 2019) en 67 jaar (in 2023). Daarna is de AOW-leeftijd afhankelijk van de levensverwachting.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-02-2014

Stuur door aan een vriend