Wat zijn de gevolgen als ik het kind van mijn vriendin erken?

Antwoord:

Door erkenning wordt u de juridische vader van het kind. Bovendien ontstaan er door de erkenning rechten en plichten ten opzichte van het kind. Allereerst bent u onderhoudsplichtig en hebt u recht op omgang. Daarnaast moet de moeder u informeren en consulteren over het welzijn van het kind en ten aanzien van belangrijke beslissingen die het belang van het kind raken. Ook wordt het kind uw wettelijk erfgenaam.

Daarnaast kunt u, als u het kind erkend hebt, het gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen en kan het kind uw achternaam krijgen. Hiervoor moet de moeder wel expliciet toestemming geven.

De juridische vader hoeft niet noodzakelijkerwijs de biologische vader te zijn. Dat kan wel. Er kan dus zowel een juridische als een biologische vader bestaan. De biologische vader heeft ook rechten maar die zijn minder vergaand dan de rechten die de juridische vader heeft.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

09-04-2015

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend