Wat zijn de bevoegdheden van een cliëntenraad in een zorginstelling?  

Antwoord:

Om de belangen van patiënten en cliënten in een zorginstelling te kunnen behartigen, beschikt een cliëntenraad over de volgende 5 rechten:

  1. Recht op informatie. Om mee te kunnen praten over het beleid van een instelling, heeft de cliëntenraad informatie nodig. Deze informatie moet worden geleverd door de zorgaanbieder.
  2. Recht op overleg. Er moet regelmatig overleg zijn tussen de raad en de directie over het beleid van de instelling.
  3. Recht om te adviseren. De raad mag altijd gevraagd of ongevraagd advies geven aan de directie van de instelling. Voor sommige onderwerpen geldt, dat de directie de raad altijd om advies moet vragen.
  4. Recht van enquête. De cliëntenraad mag de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vragen een onderzoek in te stellen naar het gevoerde beleid in de zorginstelling.
  5. Bindende voordracht bestuurslid. De cliëntenraad mag minimaal 1 persoon voordragen voor de benoeming als bestuurslid.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-06-2016

Stuur door aan een vriend