Wat zijn de belangrijkste effecten van klimaatverandering op het water?

Antwoord:

De belangrijkste effecten van klimaatverandering op het water zijn de volgende:

  • Een stijging van zeespiegel. Als gevolg hiervan neemt de kans op versterkte kustafslag en overstroming vanuit zee toe. Dit laatste wordt nog versterkt door bodemdaling;
  • Een toename van de hoeveelheid water die in de winter door de grote rivieren wordt afgevoerd. Als gevolg hiervan neemt de kans op overstromingen toe;
  • Hogere waterstanden in het IJsselmeergebied en in de grote binnenwateren van Zuid-Holland en Zeeland. Als gevolg hiervan neemt de kans op overstromingen toe;
  • Grotere wateroverlast in het landelijk gebied (poldergebieden) gedurende de winter;
  • Grotere wateroverlast in de stedelijke gebieden doordat de riolering niet is berekend op de intensere zomerbuien;
  • Toename van het drinkwatergebruik door huishoudens in de zomer. Doordat er vaker hittegolven zullen voorkomen, zal de vraag naar drinkwater ook meer pieken vertonen;
  • Toename van zoutindringing in het oppervlaktewater en verzilting van grondwaterbronnen;
  • Verdroging van grondwaterbronnen.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-08-2016

Stuur door aan een vriend