Wat zijn de belangrijkste effecten van klimaatverandering op het water?

Antwoord:

De belangrijkste effecten van klimaatverandering op het water zijn de volgende:

  • Een stijging van zeespiegel. Als gevolg hiervan neemt de kans op versterkte kustafslag en overstroming vanuit zee toe. Dit laatste wordt nog versterkt door bodemdaling.
  • Een toename van de hoeveelheid water die in de winter door de grote rivieren wordt afgevoerd. Als gevolg hiervan neemt de kans op overstromingen toe.
  • Hogere waterstanden in het IJsselmeergebied en in de grote binnenwateren van Zuid-Holland en Zeeland. Als gevolg hiervan neemt de kans op overstromingen toe.
  • Grotere wateroverlast in het landelijk gebied (poldergebieden) gedurende de winter.
  • Grotere wateroverlast in de stedelijke gebieden doordat de riolering niet is berekend op de intensere zomerbuien.
  • Toename van het drinkwatergebruik door huishoudens in de zomer. Doordat er vaker hittegolven zullen voorkomen, zal de vraag naar drinkwater ook meer pieken vertonen.
  • Toename van zoutindringing in het oppervlaktewater en verzilting van grondwaterbronnen.
  • Verdroging van grondwaterbronnen.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

01-05-2013

Stuur door aan een vriend