Wat zijn de belangrijkste effecten van klimaatverandering op de natuur?

Antwoord:

Waterstanden en weersomstandigheden

De belangrijkste effecten van de klimaatverandering op de waterstanden en de weersomstandigheden:

  • hogere oppervlaktewaterstanden in de winter
  • lagere oppervlakte- en grondwaterstanden in de zomer
  • nattere omstandigheden in de winter

Flora en fauna

De eikenprocessierups is een voorbeeld van een diersoort die zich onder invloed van de klimaatverandering vanuit warmere streken in Nederland heeft gevestigd. In de plantenwereld geldt dit voor diverse korstmossen die vanuit zuidelijke streken naar Nederland zijn overgekomen.

Ecosystemen

Klimaatverandering beïnvloedt het moment waarop planten gaan groeien en bloeien en vogels gaan broeden, waardoor voedselketens uit balans raken. Ecosystemen als bossen, graslanden, kusten en veengebieden worden beïnvloed door de veranderingen in de temperatuur en in de (grond)waterhuishouding. Dit is vooral merkbaar in natte ecosystemen die gevoelig zijn voor weerextremen (beek- en riviersystemen, natte heide, moerassen, hoogveen). Bovendien resulteert de stijging van de zeespiegel in kustafslag in de duinen en het onderlopen van kwelders, waardoor het kustecosysteem wordt beïnvloed.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-09-2015

Stuur door aan een vriend