Wat zijn bestuursorganen?

Antwoord:

Bestuursorganen zijn organen die overheidstaken uitvoeren. Ze maken altijd deel uit van Rijk, gemeente, provincie of waterschap. Enkele voorbeelden van bestuursorganen zijn:

  • het college van burgemeester en wethouders
  • het college van gedeputeerde staten
  • de minister
  • een bedrijfsvereniging.

Zelfstandige bestuursorganen

Een aparte categorie zijn de zelfstandige bestuursorganen (zbo’s). Zij horen bij de Rijksoverheid, maar maken geen deel uit van een ministerie. Als een minister een zbo inschakelt om een beleid uit te voeren, worden de taken vastgelegd in de wet. Voorbeelden van deze organisaties zijn: de Kiesraad, de Nederlandse Bank (DNB), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en het Kadaster.

Hoewel zbo’s zelfstandig zijn, heeft een minister altijd zeggenschap over de zbo. De minister moet ook verantwoording afleggen aan de Eerste en Tweede Kamer over de manier waarop de zbo haar taken uitvoert.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-02-2016

Stuur door aan een vriend