Wat zegt de wet over paintball-wapens?

Antwoord:

Paintball-wapens zijn gasdrukwapens waarmee verfballetjes afgeschoten kunnen worden. Volgens de Wet wapens en munitie zijn paintball-wapens toegestaan, als ze niet lijken op echte vuurwapens. In dat geval vallen ze onder categorie IV van de wet. De meeste paintball-wapens vallen hieronder. U mag een wapen uit categorie IV van de wet echter niet dragen zonder vergunning.

Lijkt een paintball-wapen op een echt wapen? Dan valt deze onder categorie I van de wet. In dat geval zijn ze wél verboden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-08-2016

Stuur door aan een vriend