Wat wordt in een samenlevingscontract geregeld en hoe sluit je zo'n samenlevingscontract?

Antwoord:

Een samenlevingscontract is een contract waarin mensen afspraken maken over zaken die met het samenleven te maken hebben. Dat geldt zowel voor de periode van samenwoning maar eventueel ook voor de periode na samenwoning. Zaken die in een samenlevingscontract staan, zijn bijvoorbeeld:

  • wie betaalt wat;
  • wat wordt er gemeenschappelijk betaald;
  • de hoogte van de financiële bijdrage in elkaars levensonderhoud;
  • de kosten van de huishouding;
  • het gebruik van bankrekeningen.

Maar ook kunnen er in een samenlevingscontract afspraken worden gemaakt over als de samenwoning wordt verbroken. Denk aan zaken als de verdeling van de bezittingen, gebruiksrecht van de woning, enzovoort.

U kunt samen een overeenkomst maken maar u kunt dit ook laten doen door een notaris. Beide zijn rechtsgeldig. Een notarieel samenlevingscontract wordt in de praktijk wel als voorwaarde gesteld om in aanmerking te komen voor bepaalde regelingen zoals partnerpensioenregelingen en secundaire arbeidsvoorwaarden. In een samenlevingscontract wordt vastgelegd dat u van plan bent om duurzaam samen te wonen en dat u daartoe een gemeenschappelijk huishouden zult voeren. Verder staan uw wederzijdse rechten maar ook plichten genoemd. U kunt in beide gevallen zelf afspreken hoe u de gevolgen van het samenleven wilt regelen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-09-2014

Stuur door aan een vriend