Wat voor taken heeft de curator?

Antwoord:

De curator neemt de beslissingen voor de curandus (de persoon die onder curatele gesteld is) op financieel en persoonlijk vlak. Daarnaast moet de curator voor elke handeling en beslissing praktisch toestemming geven. In principe kan de curandus niet zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Hij kan bijvoorbeeld niet zelfstandig een huurovereenkomst sluiten. Daarvoor moet de curator toestemming geven. Heeft de curator geen toestemming gegeven, dan kan hij de overeenkomst terugdraaien.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

25-03-2011

Stuur door aan een vriend