Wat voor risico loop ik als ik de woning toch onderverhuur ondanks bezwaar van de verhuurder?

Antwoord:

Wanneer u toch onderverhuurt, loopt u het risico uit het huis te worden gezet. U heeft zich dan immers niet aan de afspraken gehouden.

Maar ook voor de onderhuurder is het riskant. De onderhuurder heeft namelijk geen huurbescherming in het geval de verhuurder van de huurder af wil. De verhuurder kan voorts de onderhuurder van de ene dag op de andere op straat zetten. De huurder kan dat niet want de onderhuurder geniet ten opzichte van de huurder toch huurbescherming. Dat betekent ook dat de onderhuurder de huurder aansprakelijk kan stellen voor de geleden schade.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

04-04-2016

Stuur door aan een vriend