Wat voor rechten hebben wij als pleegouders?

Antwoord:

Ja, u kunt een beroep doen op uw blokkaderecht. Dat betekent dat uw pleegkind niet zonder uw toestemming uit uw gezin kan worden teruggehaald, als u het pleegkind minimaal 1 jaar hebt verzorgd en opgevoed alsof zij behoorde tot uw gezin. In het geval de ouder(s) wijziging van de verblijfplaats van het kind wil, zal ze bij de rechtbank toestemming moeten vragen. De rechtbank zal haar verzoek afwijzen als er gegronde vrees is dat de belangen van het kind zouden worden verwaarloosd als het naar de ouder(s) teruggaat.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

25-03-2011

Stuur door aan een vriend