Wat voor huwelijkse voorwaarden zijn er?

Antwoord:

De wet laat echtelieden een grote mate van vrijheid bij het bepalen van de huwelijkse voorwaarden. Sommige vormen staan in de wet beschreven, andere komen zo vaak voor dat ze in de praktijk een naam hebben gekregen. Van bepaalde bepalingen, bijvoorbeeld de wederzijdse onderhoudsplicht, mag niet worden afgeweken. Verder heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor volledig gescheiden vermogens, maar u kunt ook kiezen voor een beperkte gemeenschap waarbij bijvoorbeeld afgesproken wordt dat al hetgeen tijdens het huwelijk wordt verkregen gemeenschappelijk is met uitzondering van schenkingen en erfenissen. Ook bevatten huwelijkse voorwaarden vaak afspraken om de gespaarde inkomsten periodiek dan wel bij het einde van het huwelijk te delen; de zogenaamde huwelijkse voorwaarden met verrekenbedingen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-04-2011

Stuur door aan een vriend