Wat staat er in het Bouwbesluit?

Antwoord:

Het Bouwbesluit omvat bouwtechnische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen.

De gestelde eisen hebben betrekking op de gezondheid, veiligheid, energiezuinigheid en het milieu.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-05-2016

Stuur door aan een vriend