Wat staat er in het Bouwbesluit?

Antwoord:

Het Bouwbesluit omvat bouwtechnische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen. De gestelde eisen hebben betrekking op de gezondheid, veiligheid, energiezuinigheid en het milieu.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-04-2012

Stuur door aan een vriend