Wat staat er in de wet over werken op zon- en feestdagen?

Antwoord:

In de wet is niets vastgelegd over wel of niet verplicht werken op zon- en feestdagen.

In een aantal cao's zijn wel bepalingen opgenomen met betrekking tot werken op zon- en feestdagen en over loon voor werken op zon- en feestdagen. U kunt daarom het beste eerst nagaan of er op uw werkzaamheden een cao van toepassing is, en zo ja, deze cao erop nalezen.

Is er geen cao van toepassing, of komt u er niet uit? Dan kunt u het ook vragen aan een vakbond of uw ondernemingsraad.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-03-2016

Stuur door aan een vriend