Wat staat er in de statuten van een stichting of vereniging?  

Antwoord:

In de statuten staan het doel en de belangrijkste regels van een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Deze organisaties zijn verplicht statuten in het Nederlands bij een notaris te laten vastleggen.

De statuten moeten de volgende onderdelen bevatten:

  • de naam en vestigingsplaats van de organisatie;
  • het doel van de vereniging of stichting;
  • welke verplichtingen de leden hebben of hoe die verplichtingen bepaald kunnen worden (bijvoorbeeld het betalen van contributie);
  • hoe de algemene vergadering wordt gehouden;
  • hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden;
  • waar het geld naartoe gaat als de vereniging of stichting wordt opgeheven.

Als de statuten veranderen, moet een vereniging of stichting dit melden aan de Kamer van Koophandel (KvK). Daarom zetten veel organisaties bijvoorbeeld liever niet de hoogte van de contributie in de statuten, maar alleen hoe die hoogte bepaald wordt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

09-03-2015

Stuur door aan een vriend