Wat staat er in de Arbowet?

Antwoord:

In de Arbowet staat welke voorwaarden werkgevers moeten scheppen en welke maatregelen ze moeten nemen om er voor te zorgen dat werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen. Om dat te bereiken zijn er zogenoemde doelvoorschriften geformuleerd. Doelvoorschriften zijn normen waar de bedrijven zich aan moeten houden, zoals de maximale geluidshinder.

Werkgevers en werknemers bepalen samen hoe aan de voorschriften wordt voldaan en leggen dat vast in een Arbocatalogus per bedrijf of per branche. De Inspectie SZW controleert de arbeidsomstandigheden en de arbeidsverhoudingen voor een veilig en gezond werkklimaat en houdt daarbij rekening met de oplossingen uit de Arbocatalogus. 

Meer informatie vindt u op de overheidswebsite Arboportaal.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-07-2016

Stuur door aan een vriend